Privacyverklaring

Privacy- en cookiebeleid van Pro Auxilium

Pro Auxilium verleent secretariële dienstverlening op Interim/ZZP-basis.

Pro Auxilium is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:
S.C. Bouman-van der Laan
Vlasland 34
3833 CN Leusden
saskia@freelance-secretaresse.nl
www.freelance-secretaresse.nl

S.C. Bouman-van der Laan is de Functionaris Gegevensbescherming van Pro Auxilium en te bereiken via saskia@freelance-secretaresse.nl

Persoonsgegevens die wij verwerken

Pro Auxilium verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt. Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

Via het contactformulier op de website:

 • Voor- en achternaam
 • Geslacht
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres

 

Rechtstreeks aan Pro Auxilium verstrekte informatie:

 • Voornaam en achternaam;
 • Telefoonnummer;
 • E-mailadres.

 

Als je diensten afneemt van Pro Auxilium kunnen wij de volgende gegevens van jou vragen:

 • Voor- en achternaam;
 • E-mailadres;
 • Adresgegevens (straat, nummer, postcode, plaats, land);
 • Telefoonnummer;
 • KvK en BTW nummer (die laatste zijn overigens geen persoonsgegevens).

 

Bij het bezoeken van de website:

 • IP adres;
 • Bezoekgedrag website;
 • Gegevens over hoe websitebezoekers de website gebruiken;
 • Gegevens over het surfgedrag en websitebezoeker;
 • Internetbrowser en apparaat type.

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via saskia@freelance-secretaresse.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Pro Auxilium verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Communicatie met opdrachtgever (correspondentie, bellen, e-mailen)
 • Het bijhouden van administratie en facturatie (e-boekhouden)
 • Je te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
 • Pro Auxilium analyseert jouw gedrag op de website om daarmee de website te verbeteren en het aanbod van producten en diensten af te stemmen op jouw voorkeuren.
 • Pro Auxilium volgt jouw surfgedrag over verschillende websites waarmee wij onze producten en diensten afstemmen op jouw behoefte.
 • Pro Auxilium verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.

Geautomatiseerde besluitvorming

Pro Auxilium neemt geen geautomatiseerde besluiten.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Pro Auxilium bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens:

Gegevens als voor- en achternaam, adres en e-mailadres worden gebruikt voor administratieve en financiële doeleinden. Deze gegevens worden 7 jaar bewaard omdat Pro Auxilium wettelijk verplicht is deze gegevens 7 jaar te bewaren voor de Belastingdienst. Dit geldt eveneens voor e-mailadressen en de inhoud van e-mails

Delen van persoonsgegevens met derden

Pro Auxilium verkoopt jouw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die jouw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. Pro Auxilium blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Pro Auxilium gebruikt alleen technische en functionele cookies en analytische cookies die geen inbreuk maken op je privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op jouw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en jouw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Pro Auxilium en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen. Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar saskia@freelance-secretaresse.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek . Pro Auxilium wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Pro Auxilium neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via saskia@freelance-secretaresse.nl

Pro Auxilium
Saskia Bouman-van der Laan
Secretariële Dienstverlening

saskia@freelance-secretaresse.nl

KvK nummer: 72657391
BTW nummer: NL001957271B28

Saskia Logo wit
Quote footer